Na výpočet priemernej zrýchlenie


Pri výpočte zrýchlenie objektu dvyhayuschehosya počíta ako zmenu vektora rýchlosti a smeru zmeny. Tu môžete nájsť priemerné zrýchlenie určiť priemernú rýchlosť objektu v priebehu času. Zrýchlenie je dôležitou hodnotou vo fyzike, takže sa môžete naučiť, ako nájsť priemerné zrýchlenie čítania príbeh do konca.

Kroky


Časť 1 z 3: Príprava


  Na výpočet priemernej zrýchlenie
 1. Vezmite ceruzku a papier.

 2. Na výpočet priemernej zrýchlenie
 3. Potom sa kalkulačku. To vám pomôže získať presné výsledky s desatinnými hodnotami, nie len orientačné hodnoty.

 4. Na výpočet priemernej zrýchlenie
 5. Identifikovať potrebné na výpočet fyzikálnych veličín. Berie na vedomie, že je dôležité, napríklad vektora rýchlosti, uplynulého času a rýchlosti.

Časť 2 z 3: Stanovenie vektora rýchlosti

  Na výpočet priemernej zrýchlenie
 1. Stanoviť počiatočné a koncové body vektora rýchlosti objektu. Uistite sa, že ste nepleťte vektor rýchlosti a rýchlosť objektu.
  • Speed ​​- To je skalárna, inými slovami, ako rýchlo sa objekt pohybuje. Vektor rýchlosti - je vektorová veličina, ktorý ukazuje rýchlosť objektu vzhľadom k určitému bodu. Ak je položka vrátená do východzieho bodu - to nemá vektor rýchlosti, zatiaľ čo on sa nepohol z tohto bodu.


  Časť 3 z 3: Vzorec pre výpočet priemernej zrýchlenie

   Na výpočet priemernej zrýchlenie
  1. Nahrať vzorec pre výpočet priemernej zrýchlenie. Je to takto: Priemerná zrýchlenie = zmena rýchlosti vektor / Zmena času.

  2. Na výpočet priemernej zrýchlenie
  3. Zhromaždiť potrebné informácie pre platby: počiatočná hodnota vektora rýchlosti, konečná hodnota vektora rýchlosti a pohyb objektu, v hodinách alebo minútach. Uistite sa, že tieto hodnoty sú vyjadrené v rovnakých jednotkách, napríklad v metroch za sekundu.
   • Ak je hodnota vektora rýchlosti a času v rôznych jednotkách (napr, vektora rýchlosti v m / s, a čas v minútach), budete musieť previesť do rovnakej jednotky merania vynásobením alebo tak, že sa príslušný faktor v preklade (viac či menej) ,

   • Doba sa obvykle užíva v minútach alebo hodinách. Avšak, môžete mať čas prísť na to, či ste zasikaly jeho hranice.


   • Na výpočet priemernej zrýchlenie
   • Dajte hodnoty vo vzorci. Záznam vzorec ako: stredná zrýchlenie = (konečné vektora rýchlosti - počiatočná rýchlosť vektor) / uplynulý čas.
    • Napríklad, v prípade, že objekt sa pohybuje 15 sekúnd s počiatočnou rýchlosťou 0 a konečných 4 m / s, priemerná zrýchlenie = (4 m / s - 0 m / s) / 15 s.


    • Na výpočet priemernej zrýchlenie
    • Kúpte si odpoveď.
     • V našom príklade, odozva 0,26 m / s ^ 2 písomné odpovede v metroch za sekundu na druhú.


     Čo budete potrebovať

     • Znalosť fyziky

     • Papier a ceruzka

     • Kalkulačka

     • Počiatočné vektor rýchlosti

     • Celková hodnota vektora rýchlosti

     • Časová hodnota pohybu